Jan Miklín

Narodil se v Břeclavi, vystudoval fyzickou geografii a geoekologii na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, kde se jako doktorand věnuje vývoji krajiny na soutoku Moravy a Dyje, ochraně přírody a kartografické tvorbě. Jeho vášeň pro cestování a fotografování přírody, krajiny, památek i architektury postupem času přerostla v zaměstnání. Publikoval na stovku článků doprovázených autorskými fotografiemi v nejrůznějších cestovatelských, geografických a přírodovědných časopisech, promítá na cestovatelských festivalech, je šéfredaktorem cestovatelského časopisu Travelfocus. Fotografie prezentuje také v kalendářích, na pohlednicích či propagačních materiálech, spolupracuje s agenturou CzechTourism. Více na www.janmiklin.cz

Jan Miklín