Martin Bezděk

Narodil se ve Valticích, bydlí v Brně, ale převážnou část svého života prožil v Břeclavi, kde má také rodinu a většinu přátel.
Vystudoval Střední průmyslovou školu v Hodoníně, obor stavebnictví, ve kterém i pracuje.
Jeho hlavním koníčkem je skateboarding, kterému se aktivně věnuje od roku 1997, dále příroda, turistika, lyžování a od listopadu 2012 také fotografie. Nejvíce jej oslovuje fotografie krajinářská a „mazanice starými skly“.

Martin Bezděk